onsdag 19 augusti 2015

Ambition utan kunskap är som en båt på torra land

Två saker som tränare behöver är ambition och kunskap. Ambitionen har väldigt många, de vill jobba hårt och lyckas med saker så fort som möjligt. Framåtanda och målmedvetenhet är viktigt. Alla tränare tar sig dock inte tid att lära sig saker ordentligt. Utan kunskap kommer kommer tränare i det långa loppet inte att ta sig dit de vill komma. De kommer inte heller att hållas där de är nu om de är på en plats som egentligen är för hög för deras kunskapsnivå. Mitt råd är: skaffa dig tillräcklig kunskap för den nivå du skall vara verksam på och öka din kunskap då du skall till en högre nivå.

Mängder av tränare jag känner till floppar hårt just nu och därmed även deras lag. I några få fall handlar det om dåligt spelarmaterial på grund av ekonomiska begränsningar, i flera fall handlar det om tränare som är på en för hög nivå för sitt och lagets bästa.

På engelska: Ambition without the knowledge is like a boat on dry land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar