lördag 26 december 2015

Lekfull uppvärmningDå du får en boll som är ledig är det bara att göra din grej. Lekfull uppvärmning för cirka 10 år och uppåt. Antingen bestämmer tränaren allt, bara lite eller inget av vad de skall göra för tricks mellan konerna. Ju äldre barn desto mer kan de få bestämma själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar