torsdag 12 januari 2017

Hur man lättare når ett mål

För att lyckas med en förändring eller ett nyårslöfte finns det flera saker som är viktiga. Vi måste minnas att hjärnan inte gillar förändringar, den vill att saker skall vara som de redan är. Om man lägger upp ett alltför högt "mål" som man inte tror att man kan nå, inte har tillräcklig motivation att kunna nå och inte tänker jobba för så är det egentligen bara en dröm. Om en 17-årig fotbollsspelare vill till FC men inte tänker sätta mer tid än 3h träning per vecka för att försöka uppnå det så kan man inte kalla FC Barcelona för ett mål. Nej, det är då bara en dröm. Först om spelaren ökar mängden 300-400% kan vi börja diskutera om han jobbar målmedvetet mot målet.

Då jag gav ett nyårslöfte som ni kunde läsa om tidigare idag så fanns det några viktiga saker att ta i beaktande. Målet är tillräckligt enkelt för tre veckor är en kort tid i sammanhanget. Det är alltså realistiskt. Jag har hittat substitut i form av avocado, mandariner, kiwi, fröknäcke och annat som får mig att trivas med att leva hälsosamt. Jag vet också var gränsen går. Ketchup på mat är okej men desto värre ohälsosamma ämnen är inte okej.

Delmål

Viktigt för att få till en förändring är att sätta upp delmål, Skall en person börja träna kan den inte gå från noll till sju pass direkt efter nyåret bara för att det lovades på nyårskvällen. Tänk så här istället, träna en gång i veckan i två veckor, öka till två pass efter två veckor och öka till tre pass efter fyra veckor. Är målet att nå sju pass i veckan få man nog lugna ner ökningen efter en månad och uppnå sju pass i veckan tidigast efter tre månader.

Mitt nyårslöfte är ett sorts delmål och efter tre veckor skall jag inte leva 100% ohälsosamt men jag skall hålla kvar mig själv på en nivå som innebär en förändring som är hälften bättre än hur det var i november och decmber.

En person som sover kl.00.30-6.30 och får 6h sömn vill förändra sina sömnvanor och få 8h sömn. Att gå och sova kl.22.30 mittiallt varje kväll då man inte är van är kanske inte så enkelt. Personen får kanske inte sömn. Tänk så här istället: vecka 1 skall personen gå och sova kl.00.00, vecka 2 kl.23.30 och sedan minskar man en halvtimme varje vecka tills man är vid halv elva och då fortsätter man så. Man ändrar alltså sin vana i etapper.


Vanor


Jag undivker att hamna i de situationer där jag åt eller drack ohälsosamt just nu. Satt jag i soffan sent på kvällarna och intog något ohälsosamt så sitter jag på en stol istället nu och är inte i samma situation. Tänk er en rökare som alltid rökt vid en viss trappa, nog motverkas rökningen av att undvika trappan fast själva trappan inte borde beskyllas. Man måste som sagt lura hjärnan. En stark vilja är förstås också viktigt och om man berättar om något löfte eller någon förändring åt andra så är det också större chans att man inte vill svika sig själv och göra något fel.

Okej sikta mot stjänorna men ta ett steg i gången!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar