torsdag 8 mars 2018

Kvinnodagen

Jag vill avsluta internationella kvinnodagen med att lova att hjälpa flickor och kvinnor framåt inom fotboll så gott jag kan då jag har möjlighet. Idag är idrotten ojämlik i de allra flesta fall och i samhället är mycket ojämlikt. Man skall inte säga grattis denna dag, man kan inte gratulera kvinnor till att de har det sämre ställt än män. Däremot skall vi säga att vi kommer att bidra till jämlikhet! Här under en liten faktalista om ojämställdhet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar