tisdag 8 maj 2018

Xavis motto

Det här med att uppfatta saker på plan är väldigt viktigt. Därför som man övar
på spelförståelse speciellt med barn från 11 år och uppåt. Perceptionen, alltså
sättet att se saker långt bort blir mer färdigutvecklat hos ett barn från 10-års ålder
och då kan man öva detta samt låta barn röra sig mer ensamma i stadstrafik.
Att öva spelförståelse med fokus på syn och att vara i trafiken är alltså mer
aktuellt efter att barn fyllt tio år. Forskning berättar detta.

(TILLÄGG 13.5.2023, perception i fotboll är något annat än i trafiken och
folk missförstår detta ämne i fotboll).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar