lördag 11 augusti 2018

Polar V800 tester


Konditionstest med Polar V800 går ut på att ligga ner då man har pulsbältet på och starta konditionstestet. Pulsmätningen berättar hurudan form man är i. Testet tar någon minut.

Ortostatiskt test går ut att man ligger någon minut och sedan står man någon minut. Man har klart högre puls då man står än då man ligger. Efteråt får man resultat och feedback.

Det finns även ett hopptest men då måste man köpa en stegsensor som inte ingår i originalutrustningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar