lördag 1 december 2018

Efter kurs

Efter att ha gått tre kurser i höst måste jag summera det jag gått igenom och behandla informationen i datorn. Första kursen skrev jag rakt in i powerpoint och förbättrade mina anteckningar och berättade vidare om delar av ämnen. Den andra kursen skall överföras till dator och det kommer att gå rätt snabbt. Helgens kurs med åtta a-4:ans sidor och 12 sidor i ett häfte kommer att bli tuffa att bearbeta och rita in på olika sätt också på slides i powerpoint. Men bearbetning för en framåt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar