måndag 6 maj 2019

Vad är egentligen en talang?


   


Vad är egentligen en talang? Frågan ställs lite nu som då. Även jag har hört folk i min närhet lyfta frågan. Trots det har den aldrig blivit besvarad. Tänkte inleda med några vedertagna uppfattningar:
1.     En ungdom...
2.     ...med färdigheter...
3.     ...och hög potential
   Visst, vi kan på något sätt enas i den ytliga definitionen. Men vidare då? När upphör man att vara en talang? Vad är färdigheter? Var går gränsen för hög potential? Problematiken ligger i att de gängse uppfattningarna saknar en tydlig linje, ett eget sammanhangsmönster. För att till exempel kunna definiera en ungdombör man ha åldersspann. För att förstå vad färdigheterär bör man jämföra med något, men vad? Med världseliten? den nationella eliten? Den regionala eliten? Och slutligen, vad är högpotential? Potential= den högsta möjliga nivå individen är kapabel att nå. Ett legitimt antagande är därmed att alla besitter potential, fast en individuell sådan. Så var går gränsen för hög?

   Med denna promille av frågor som behöver utredas vill jag komma till att begreppet kräver mer än en intellektuell förståelse där man närmar sig varandras uppfattning om vad en talang är. Det kräver konkretisering. Som det är idag är begreppet meningslöst ur ett definitionsmässigt perspektiv. Skall därför ta ett konkret exempel för att praktisera problemet. För några år sedan betraktades Alexander Milosevic som en supertalang. Han har idag hunnit med flera äventyr i utlandet och ett antal landskamper. Samtidigt höll en annan mittback, Robin Jansson, till i division 1-laget IK Oddevold som vilken annan doldis som helst. Ingen betraktade väl honom som någon talang. De flesta visste väl inte ens vem det var. Idag har han som mittbackspar tillsammans med förstnämnda tagit ett för AIK efterlängtat SM-guld. Han har hunnit debutera i landslaget och blivit såld till amerikanska MLS. De två kan idag betraktas som likvärdiga proffs, trots sina olika vägar dit. Vad är den centrala nämnaren? Jo, talang respektive icke-talang.

    Belyser detta ytterligare med en mer generell jämförelse: Har en spelare med långt gångna färdigheter i relation till sin unga ålder större chans att lyckas gentemot någon som inte har lika långt gångna färdigheter? Ja, generellt är det väl så. Men det betyder ju inte att det automatiskt är så. Det finns åtskilliga exempel på spelare som blivit framgångsrika på senare år utan att i ungdomen ha betraktats som en talang, liksom det finns åtskilliga ”talanger” som aldrig blivit framgångsrika. Man kan vidare fråga sig var färdigheter har sitt ursprung? Är det ärvda egenskaper? Genforskning kunde vara ett argument för detta. Eller handlar det om vilja? Det skulle i så fall kunna tänkas motsäga genetikens betydelse i sammanhanget då man kan bli framgångsrik utan att ha fysiologiska fördelar. En gängse uppfattning är ju trots allt att man förr eller senare lyckas inom något man lagt ner tillräckligt mycket vilja i. Människans största drivkraft: viljestyrkan. Går kanske detta att vägas in i definitionen av talang?

   Det går att gå in hur djupt som helst på vad en talang egentligen är. Syftet med denna artikel är trots allt inte att etablera någon allmän definition, utan att öppna upp tankebanorna för gemene man att bilda sig en uppfattning, vilket tagit sig uttryck genom 18 ställda frågor i texten så här långt. Min slutgiltiga konklusion är hur som helst att talang är en subjektiv konstruktion som har lika många innebörder som det finns individer som brukar begreppet och att det därmed behöver konkretiseras och avgränsas för att få någon allmän innebörd. Även om en sådan entydig definition skulle lyckas etableras i folkmun ställer jag mig kritisk till vilken nytta det skulle vara... Avslutar därmed med frågan: Är det ens lönt att gradera fotbollsspelare efter en icke-objektiv måttstock? Eller är det bara en riskabel, otillförlitlig ”profetia”? Lämnar frågan öppen.


                                                                                       Text: Filip Edman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar