onsdag 6 november 2019

Svenska dagen

Idag är det svenska dagen. Fotbollsfabriken Finland använder det svenska språket flitigt och når förutom finlandssvenskar, svenskar från Sverige, finskspråkiga finländare och även engelskspråkiga. Via instagramkontot kommunicerar folk på svenska på olika sätt fast de inte kan språket, det är kul. Här på hemsidan finns en översättningsknapp som folk kan använda för att förstå text. Svenska språket i Finland är viktigt och här fortsätter vi att jobba för det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar