fredag 29 juli 2022

Nästa läger

Nästa läger från Fotbollsfabriken Finland blir 4-6.11 vid Norrvalla för cirka 20-30 spelare och cirka 20-30 tränare eller ledare. Där kommer tre stora ledare att finnas och även 2-3st hjälptränare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar