måndag 17 juni 2024

Hur mycket dopamin utsöndras av idrottande

Yle skrev att scrollande på telefonen är som kokain. Dopamin utsöndringen är dock inte alls på samma nivå. Men det var förstås en rubrik som gav dem många klick. Så här fungerar det rent vetenskapligt:

Att mäta hur mycket dopamin som utsöndras vid olika aktiviteter är en komplex uppgift som oftast utförs i en laboratoriemiljö med hjälp av hjärnavbildningstekniker som PET (positronemissionstomografi) och fMRI (funktionell magnetresonanstomografi). Direkt mätning av dopaminutsöndring i realtid i naturliga miljöer är betydligt svårare.

Här är en översikt över hur olika aktiviteter kan påverka dopaminutsöndring:

1. Scrolla på mobilen: Det finns ingen exakt siffra för dopaminutsöndringen vid mobilanvändning, men studier har visat att belöningssystemet i hjärnan aktiveras, vilket innebär att dopaminutsöndringen ökar. Denna aktivitet är dock troligen mycket lägre jämfört med andra aktiviteter på listan.


2. Idrotta: Träning har visat sig öka dopaminutsöndringen, särskilt efter intensiva träningspass. Endorfiner och andra neurotransmittorer ökar också, vilket bidrar till det så kallade "runners high".

3. Kokain är känt för att dramatiskt öka dopaminnivåerna genom att blockera återupptaget av dopamin i synapserna. Detta resulterar i en kraftig och snabb ökning av dopaminkoncentrationen, mycket högre än vad som normalt uppnås genom naturliga aktiviteter. Siffror visar att kokain kan öka dopaminnivåerna i synapserna med flera hundra procent.

För att ge en konkret siffra:

- Vid kokainanvändning kan dopaminnivåerna öka upp till 3-5 gånger högre än basnivån.

- Vid intensiv träning kan dopaminnivåerna öka med cirka 30-50%.

- Vid användning av mobiltelefon är ökningen mycket mer blygsam och svår att kvantifiera exakt, men det är betydligt lägre än de andra aktiviteterna.

Det är viktigt att notera att dessa siffror är ungefärliga och att individuella variationer kan förekomma. Olika människor kan uppleva olika nivåer av dopaminutsöndring beroende på genetiska och miljömässiga faktorer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar