söndag 9 juni 2024

Vad säger RF Sisus stadgar om barnidrott

 UTDRAG UR RF SISU:S STADGAR

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.

Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder.

Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år.

Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

Källa: RF SISU, 2023

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar