söndag 21 maj 2023

Risker med kallbad

Trots att det finns många fördelar med att bada kallt, finns det också några negativa sidor att ta hänsyn till. Jag lovade för en månad sedan att kolla upp detta. 

Det vore även intressant att undersöka vad som sker under en enda dag när man duschar kallt eller tar ett kallbad. Kroppen går in i ett överlevnadstillstånd och på kort sikt får man en massa positiva effekter. Men hur är det under resten av dagen, tar inte det här mycket energi och ger en höjning av ”allt” bara en viss tid? Kanske man är extra trött senare på dagen?


Kom ihåg att nedkylning påverkar återhämtning från idrott negativt. Många försöker gå emot forskningen och påstå annat.

Här några negativa punkter om kallbad:


1. Hypotermi: Hypotermi är en tillstånd när kroppstemperaturen sjunker under 35 grader Celsius, vilket kan orsakas av långvarig exponering för kyla och i värsta fall leda till allvarliga hälsoproblem, till och med dödsfall. Därför bör man alltid följa rekommendationerna om hur länge man kan bada kallt.


2. Ökad risk för hjärtattacker: När man utsätter kroppen för kyla, ökar risken för att blodkärlen drar ihop sig, vilket kan försvåra blodflödet till hjärtat och öka risken för hjärtattacker. Risken är högre för personer med högt blodtryck eller andra hjärtsjukdomar. 


3. Ökad risk för infektioner: Kallt vatten kan innehålla bakterier, vilket ökar risken för infektioner. Det är därför viktigt att välja en ren och säker plats att bada på. 


4. Försämrad hudhälsa: Långvarig exponering för kallt vatten kan leda till uttorkning och irritationsreaktioner i huden, särskilt om man har känslig hud. 


Källor:

- "The dangers of cold water swimming", BBC Future, https://www.bbc.com/future/article/20191010-the-dangerous-rise-of-cold-water-swimming 

- "6 dangers associated with cold water swimming", Outdoor Swimmer, https://outdoorswimmer.com/blogs/6-dangers-associated-with-cold-water-swimming 

- "The Risks and Rewards of Cold Water Swimming", Verywell Fit, https://www.verywellfit.com/the-risk-and-rewards-of-cold-water-swimming-4163686

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar